Davlat axborot tizimlarini yaratish va qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha yagona integrator

Yagona integratorning asosiy vazifasi: zaruriy dasturiy taʼminot, qurilma va yechimlarni yetkazib berish, sozlash, xizmat koʻrsatish, dasturni qayta ishlash va muntazam yangilash orqali davlat axborot tizimlarining uzluksiz ishlashini taʼminlash.

Kompaniyaning asosiy maqsadi – muntazam xodimlarni qayta tayyorlash, zamonaviy texnologiyalarni oʻrganish va sinovdan oʻtkazish orqali aholi, davlat va biznes tuzilmalariga xizmat koʻrsatish sifatiga erishishdan iborat.

Batafsil →

Loyhalarga o'tish →

Yangilik va e'lonlar

Уведомление о результатах отбора наилучших предложений поставщика услуг на выполнение работ по проекту Разработка и внедрение Автоматизированной информационной системы «Единая электронная система билетных операций»

ООО «Единый интегратор - UZINFOCOM» юридический адрес: 100011, г. Ташкент, ул. А. Навои 28Б, координатор проекта, объявляет об организации отбора наилучших предложений поставщика услуг на выполнение работ по проекту – Разработка и внедрение Автоматизированной информационной системы «Единая электронная система билетных операций» для нужд государственной организации».

Batafsil →

Уведомление о результатах отбора наилучших предложений поставщика услуг на выполнение работ по проекту «Поставка оборудования для построения локально-вычислительной сети (ЛВС) для нужд государственной организации»

ООО «Единый интегратор - UZINFOCOM» юридический адрес: 100011, г. Ташкент, ул. А. Навои 28Б, координатор проекта, доводит до сведения всех заинтересованных лиц результаты отбора наилучших предложений поставщика услуг на выполнение работ по проекту «Поставка оборудования для построения локально-вычислительной сети (ЛВС) для нужд государственной организации».

Batafsil →

Уведомление о результатах отбора наилучших предложений поставщика услуг на выполнение работ по проекту «Разработка и внедрение Медицинской информационной системы «MedData» для нужд государственной организации

ООО «Единый интегратор - UZINFOCOM» юридический адрес: 100011, г. Ташкент, ул. А. Навои 28Б, координатор проекта, доводит до сведения всех заинтересованных лиц результаты отбора наилучших предложений поставщика услуг на выполнение работ по проекту «Разработка и внедрение Медицинской информационной системы «MedData» для нужд государственной организации.

Batafsil →

Уведомление о результатах отбора наилучших предложений поставщика услуг на выполнение работ по проекту «Разработка и внедрение системы «Управление Электронной Очередью» для нужд государственной организации»

ООО «Единый интегратор - UZINFOCOM» юридический адрес: 100011, г. Ташкент, ул. А. Навои 28Б, координатор проекта, доводит до сведения всех заинтересованных лиц результаты отбора наилучших предложений поставщика услуг на выполнение работ по проекту «Разработка и внедрение системы «Управление Электронной Очередью» для нужд государственной организации».

Batafsil →